MFB Gazdaság Újjáépítési Hitel Program

Széleskörűen felhasználható, rugalmas hitel a versenyképesség fenntartásához kis-és középvállalkozásoknak

A program célja

Azon mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása, amelyek finanszírozási igényét a kereskedelmi hitelintézetek valamely oknál fogva (pl. magasabb kockázati profil, alacsonyabb igényelt hitelösszeg) nem tudják kielégíteni, s ennek eredményeként egyáltalán nem- vagy csak lényegesen kedvezőtlenebb feltételekkel juthatnak hozzá a versenyképességük fenntartását-, folyamatos fejlődésük biztosítását szolgáló, illetve beruházásaikat finanszírozó külső forrásokhoz. A Program keretében a fentieken túl működési költségek és munkabérköltségek is finanszírozhatók.

Kik igényelhetik?

Kis-és Középvállalkozás kritériumoknak megfelelő, Magyarországon bejegyzett székhellyel (vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel/telephellyel) rendelkező

 • egyéni vállalkozás,
 • egyéni cég,
 • őstermelő,
 • családi gazdálkodó,
 • gazdasági társaság,
 • szövetkezet
 • európai részvénytársaság formában működő induló vagy meglévő vállalkozás

Előnyök

 • széles körű felhasználási lehetőség
 • tág körű finanszírozási forma
 • rugalmas törlesztés balloon típusú végtörlesztési lehetőséggel
 • alacsony saját erő

Hitel felhasználása

 • a hatályos európai uniós és magyar környezetvédelmi szabályoknak megfelelő, Magyarország területén megvalósuló
  – ingatlanvásárláshoz,
  – beruházáshoz,
  – új vagy használt tárgyi eszközvásárláshoz, – beszerzéshez
  – immateriális javak beszerzésére
 • beruházáshoz kapcsolódó forgóeszköz finanszírozáshoz
 • önálló forgóeszköz finanszírozáshoz
 • személyi jellegű ráfordítások finanszírozásra és az Adós működési költségeinek finanszírozására

Hitel típusai

 • Beruházási hitel
 • Önálló forgóeszköz hitel
 • Likviditási hitel

Termék paraméterek

Termékparaméterek:

 • hitelösszeg: ügyletenként min. 1.000.000,- Ft és max. akár 300.000.000,- Ft
 • devizanem: HUF
 • saját erő:
  • beruházási hitel esetén: min. 10%
  • forgóeszközhitel és beruházási hitelt kiváltó hitel esetén: 0%
 • futamidő: finanszírozás típusától függ
  • beruházási hitel és beruházási hitelt kiváltó hitel esetén: min. 1 év 1 nap és max. akár 15 év
  • forgóeszközhitel esetén: max. 3 év
 • kamat: max. fix 2,5%/év
 • állami kezességvállalás díja MFB Krízis esetén 0,1%/év, MFB Krízis Plusz esetén egyéb intézményi kezességvállalás díja kerülhet felszámításra
 • tőketörlesztés és kamatfizetés gyakorisága: havonta

* A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek.

Kapcsolódó dokumentumok

Ha valamilyen információt vag dokumentumot nem találna meg, forduljon bizalommal kollégánkhoz.